Siyabonga Sibisi. 2022. “RE-THINKING FORFEITURE OF PATRIMONIAL BENEFITS WHEN A MARRIAGE DISSOLVES THROUGH DEATH”. Obiter 43 (2). https://doi.org/10.17159/obiter.v43i2.14252.