Rinda Botha, and Hennie Oosthuizen. 2021. “’N KRITIESE EVALUERING VAN DIE BELEID TEN OPSIGTE VAN PROSTITUSIE IN SUID-AFRIKA EN ALTERNATIEWE VIR DIE TOEKOMS”. Obiter 29 (3). https://doi.org/10.17159/obiter.v29i3.12620.