J Neethling, and JM Potgieter. 2021. “DIE AKSIE VAN AFHANKLIKES: DIE HOOGSTE HOF VAN APPÈL GEE ’N TELEURSTELLENDE TERUGWAARTSE STAP Brooks V Minister of Safety and Security 2009 2 SA 94 (HHA)”. Obiter 30 (2). https://doi.org/10.17159/obiter.v30i2.12440.