JM Potgieter. 2021. “SKULDLOSE AANSPREEKLIKHEID VIR PSIGIATRIESE BESERING EN GEDAGTES OOR DIE ROL VAN BELEID BY DELIKTUELE AANSPREEKLIKHEID”. Obiter 30 (3). https://doi.org/10.17159/obiter.v30i3.12405.