Elmarie Knoetze. 2021. “DIE ONDERRIG VAN DIE INHEEMSE REG: BEVOEG OF BEPERK DEUR BOEKE?”. Obiter 31 (3). https://doi.org/10.17159/obiter.v31i3.12333.