Thino Bekker. 2021. “DIE REGSTEORETIESE GRONDSLAG VAN DIE INTEGRASIEREËL IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTRAKTEREG”. Obiter 32 (2). https://doi.org/10.17159/obiter.v32i2.12259.