Rinda Botha, and Johann Pienaar. 2021. “DIE MOONTLIKHEID VAN VERPLIGTE MIV-TOETSING VIR SEKSWERKERS IN SUID-AFRIKA NA DEKRIMINALISERING”. Obiter 32 (2). https://doi.org/10.17159/obiter.v32i2.12254.