ELMARIE KNOETZE. GESKIEDENIS VAN DIE MAN- LIKE EERSGEBOORTEREGSREëL IN DIE INHEEMSE REG DEEL II: ONLANGSE REGSPRAAK. Obiter, [S. l.], v. 25, n. 1, 2023. DOI: 10.17159/obiter.v25i1.16511. Disponível em: https://obiter.mandela.ac.za/article/view/16511. Acesso em: 22 apr. 2024.