J NEETHLING. AFWYSING VAN ’N REGSPLIG OP POLISIEBEAMPTES OM DIE REG OP DIE FISIESPSIGIESE INTEGRITEIT EN SEKERHEID VAN DIE PERSOON BUITEOM MISDAADSITUASIES TE BESKERM: DIE HOOP BESKAAM Minister of Safety and Security v Rudman 2005 2 SA 16 (HHA). Obiter, [S. l.], v. 27, n. 2, 2022. DOI: 10.17159/obiter.v27i2.14395. Disponível em: https://obiter.mandela.ac.za/article/view/14395. Acesso em: 19 jun. 2024.