RINDA BOTHA; HENNIE OOSTHUIZEN. ’N KRITIESE EVALUERING VAN DIE BELEID TEN OPSIGTE VAN PROSTITUSIE IN SUID-AFRIKA EN ALTERNATIEWE VIR DIE TOEKOMS. Obiter, [S. l.], v. 29, n. 3, 2021. DOI: 10.17159/obiter.v29i3.12620. Disponível em: https://obiter.mandela.ac.za/article/view/12620. Acesso em: 7 dec. 2023.