Elmarie Knoetze. (2023). GESKIEDENIS VAN DIE MAN- LIKE EERSGEBOORTEREGSREëL IN DIE INHEEMSE REG DEEL II: ONLANGSE REGSPRAAK. Obiter, 25(1). https://doi.org/10.17159/obiter.v25i1.16511