PHG Vrancken. (2022). NEW EASTERN CAPE TOURISM LEGISLATION. Obiter, 25(2). https://doi.org/10.17159/obiter.v25i2.14858