PHG Vrancken. (2022). NEW MPUMALANGA TOURISM LEGISLATION. Obiter, 27(2). https://doi.org/10.17159/obiter.v27i2.14393