Elmarie Knoetze. (2022). DIE (GCALEKA-)KONING IS DOOD, LANK LEEF DIE (GCALEKA-)KONING!. Obiter, 27(2). https://doi.org/10.17159/obiter.v27i2.14391