Rinda Botha, & Hennie Oosthuizen. (2021). ’N KRITIESE EVALUERING VAN DIE BELEID TEN OPSIGTE VAN PROSTITUSIE IN SUID-AFRIKA EN ALTERNATIEWE VIR DIE TOEKOMS. Obiter, 29(3). https://doi.org/10.17159/obiter.v29i3.12620