JM Potgieter. (2021). SKULDLOSE AANSPREEKLIKHEID VIR PSIGIATRIESE BESERING EN GEDAGTES OOR DIE ROL VAN BELEID BY DELIKTUELE AANSPREEKLIKHEID. Obiter, 30(3). https://doi.org/10.17159/obiter.v30i3.12405