Elmarie Knoetze. (2021). DIE ONDERRIG VAN DIE INHEEMSE REG: BEVOEG OF BEPERK DEUR BOEKE?. Obiter, 31(3). https://doi.org/10.17159/obiter.v31i3.12333