Thino Bekker. (2021). DIE REGSTEORETIESE GRONDSLAG VAN DIE INTEGRASIERE√čL IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTRAKTEREG. Obiter, 32(2). https://doi.org/10.17159/obiter.v32i2.12259