Rinda Botha, & Johann Pienaar. (2021). DIE MOONTLIKHEID VAN VERPLIGTE MIV-TOETSING VIR SEKSWERKERS IN SUID-AFRIKA NA DEKRIMINALISERING. Obiter, 32(2). https://doi.org/10.17159/obiter.v32i2.12254