(1)
Elmarie Knoetze; André Mukheibir. DIE DELIKTUELE AANSPREEKLIKHEID VAN TESTAMENTOPSTELLERS. Obiter 2023, 25.