(1)
Elmarie Knoetze. GESKIEDENIS VAN DIE MAN- LIKE EERSGEBOORTEREGSREëL IN DIE INHEEMSE REG DEEL II: ONLANGSE REGSPRAAK. Obiter 2023, 25.