(1)
JM Potgieter. DIE HOOGSTE HOF VAN APPĂ©L BREI DIE AKSIE VIR EMOSIONELE SKOK EN PSIGIATRIESE LETSEL TOT VERLOOFDES UIT Road Accident Fund V Sauls 2002 2 SA 55 (HHA). Obiter 2022, 25.