(1)
Pieter du Toit. DIE TOEPASSING VAN DIE CONTRA PROFERENTEM-RE√čL IN DIE VERTOLKING VAN FORMELE ERKENNINGS IN STRAFREGTELIKE VERRIGTINGE S V Groenewald 2005 2 SASV 597 (HHA). Obiter 2022, 27.