(1)
Rinda Botha; Hennie Oosthuizen. ’N KRITIESE EVALUERING VAN DIE BELEID TEN OPSIGTE VAN PROSTITUSIE IN SUID-AFRIKA EN ALTERNATIEWE VIR DIE TOEKOMS. Obiter 2021, 29.