(1)
J Neethling; JM Potgieter. DIE AKSIE VAN AFHANKLIKES: DIE HOOGSTE HOF VAN APPÈL GEE ’N TELEURSTELLENDE TERUGWAARTSE STAP Brooks V Minister of Safety and Security 2009 2 SA 94 (HHA). Obiter 2021, 30.