(1)
JM Potgieter. SKULDLOSE AANSPREEKLIKHEID VIR PSIGIATRIESE BESERING EN GEDAGTES OOR DIE ROL VAN BELEID BY DELIKTUELE AANSPREEKLIKHEID. Obiter 2021, 30.