(1)
Elmarie Knoetze. DIE ONDERRIG VAN DIE INHEEMSE REG: BEVOEG OF BEPERK DEUR BOEKE?. Obiter 2021, 31.