(1)
Thino Bekker. DIE REGSTEORETIESE GRONDSLAG VAN DIE INTEGRASIERE√čL IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTRAKTEREG. Obiter 2021, 32.