(1)
Rinda Botha; Johann Pienaar. DIE MOONTLIKHEID VAN VERPLIGTE MIV-TOETSING VIR SEKSWERKERS IN SUID-AFRIKA NA DEKRIMINALISERING. Obiter 2021, 32.