(1)
Fanie van Jaarsveld. ARBEIDSREGTELIKE ONTWIKKELING VAN DIE GEMENEREG: QUO VADIS?. Obiter 2021, 33.