[1]
Elmarie Knoetze 2023. GESKIEDENIS VAN DIE MAN- LIKE EERSGEBOORTEREGSREëL IN DIE INHEEMSE REG DEEL II: ONLANGSE REGSPRAAK. Obiter. 25, 1 (Jul. 2023). DOI:https://doi.org/10.17159/obiter.v25i1.16511.