[1]
Pieter du Toit 2022. DIE TOEPASSING VAN DIE CONTRA PROFERENTEM-RE√čL IN DIE VERTOLKING VAN FORMELE ERKENNINGS IN STRAFREGTELIKE VERRIGTINGE S v Groenewald 2005 2 SASV 597 (HHA). Obiter. 27, 2 (Jul. 2022). DOI:https://doi.org/10.17159/obiter.v27i2.14398.