[1]
J Neethling 2022. AFWYSING VAN ’N REGSPLIG OP POLISIEBEAMPTES OM DIE REG OP DIE FISIESPSIGIESE INTEGRITEIT EN SEKERHEID VAN DIE PERSOON BUITEOM MISDAADSITUASIES TE BESKERM: DIE HOOP BESKAAM Minister of Safety and Security v Rudman 2005 2 SA 16 (HHA). Obiter. 27, 2 (Jul. 2022). DOI:https://doi.org/10.17159/obiter.v27i2.14395.