[1]
JM Potgieter 2021. SKULDLOSE AANSPREEKLIKHEID VIR PSIGIATRIESE BESERING EN GEDAGTES OOR DIE ROL VAN BELEID BY DELIKTUELE AANSPREEKLIKHEID. Obiter. 30, 3 (Sep. 2021). DOI:https://doi.org/10.17159/obiter.v30i3.12405.